Speciale gelegenheden

Doopsel, Communie, Vormsel, Huwelijk.

Evenementen

Sport, verenigingen, feestjes, jubilea.

Portretfoto's

Baby's, kinderen, volwassenen, dieren.

Omgang met privacy en wet- en regelgeving

Fotoroma.nl respecteert de privacy van iedereen en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. Persoonlijke informatie, behandelen wij vertrouwelijk en zorgvuldig. Fotoroma.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend om de overeenkomst met u na te komen en stelt deze niet ter beschikking aan derden. U kunt uw persoonsgegevens ten alle tijden veranderen/aanvullen. U heeft alleen recht op toegang tot uw persoonsgegevens, indien u zich legitimeert met een geldig identiteitsbewijs. Indien officiele instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan fotoroma.nl daartoe overgaan.

Voor alle foto's die voor iedereen toegankelijk zijn op fotoroma.nl geldt het portretrecht. (Het portretrecht geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret.) Om deze reden zullen wij bij het maken van dit soort foto's aan u toestemming vragen of wij de foto's mogen publiceren.